Advokat

Vänd Dig till Advokat för att få hjälp!

När du behöver juridisk hjälp bör du vända dig till advokat. Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem. Advokatens hjälp är allsidig och snabb. I många ärenden täcks kostnaden för advokaten av allmän rättshjälp eller rättsskydd genom din försäkring.

Kunnig

Advokaten är expert på juridik. Den som är advokat har 4-5 års universitetsutbildning, minst 3 års juridisk praktik och har godkänts av Advokatsamfundet.

Tillförlitlig

Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på advokatens yrkesmoral. Detta bidrar till att förstärka din trygghet. Advokaten har absolut tystnadsplikt.

Lojal

Din advokat är fri och obunden och företräder endast dig. Din advokat får inte ta uppdrag som kan strida mot dina intressen. Lojaliteten består även om du skulle tvingas in i ett rättsligt förfarande.

Orädd

Advokaten vågar ta tillvara din rätt mot starkare parter, de må vara myndigheter, företag eller enskilda personer.

Oberoende

Till skillnad från jurister och konsulter knutna till banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, begravningsbyråer och andra ägnar sig advokaten, utan annan sidoverksamhet eller konkurrerande intressen, åt dina problem.

Advokaten är din erfarne bundsförvant. Gå till advokat i tid!

(Denna text är hämtad från en informationsfolder utgiven av Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund)