Advokat Andreas Bérczy

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2010

Verksamhetsområde

Fastighetsrätt

 • Fastighets- och bostadsrättstvister
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Fastighetsmäklarrätt

Affärsjuridik

 • Företagsöverlåtelser
 • Kommersiella avtal och tvister
 • Fordringsrätt

Brottmål

Familjerätt

 • Avtal
 • Testamenten
 • Arvstvister

Erfarenhet

 • 2013 – 2016 AAC Advokatfirman Anita Carlsson.
 • 2009 – 2013 Advokatfirman Wilensky & Partners.
 • 2007 – 2009 Tingstjänstgöring.
 • 2004 – 2007 Söderbloms Factoringtjänst.
 • 2003 – 2004 Speechly Bircham, London.
 • 2000 – 2002 Slaughter and May, London.
 • 2001 Solicitor i England och Wales(non- practising).

Utbildning

 • 1998 – 2000 College of Law, Guildford, Post-graduate Diploma in Law och Legal Practice Course
 • 1997 Lunds universitet, jur. kand

Språk

Kontakt
E-post: ab@vectoradvokater.se