Advokat Per Ljungdahl

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2009

Verksamhetsområde

Fastighetsrätt

 • Fastighetsrättsliga tvister
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Hyres- och bostadsrättsjuridik

Affärsjuridik

 • Kommersiella tvister
 • Företagsöverlåtelser
 • Fordringsrätt

Brottmål

 • Offentliga och privata försvar
 • Målsägandebiträde och särskild företrädare

Ekonomisk familjerätt

 • Arvstvister
 • Testamenten
 • Avtal

Erfarenhet

 • 2016 – Vector Advokater HB
 • 2011 – 2016 AAC – Advokatfirman Anita Carlsson AB
 • 2006 – 2011 Ljungdahls Advokatbyrå AB
 • 2003 – 2005 Tingsnotarie, Varbergs tingsrätt

Utbildning

 • 2003 Jur kand, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet.

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Kontakt
E-post: pl@vectoradvokater.se